Disclaimer

Adviesbureau MEER heeft deze site met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Adviesbureau MEER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door het gebruik, op welke wijze dan ook, van de ter beschikking gestelde informatie op onze website.

Koppelingen (links) via onze site met andere websites zijn alleen bedoeld om de gebruiker te wijzen op het bestaan van desbetreffende sites en/of informatiebronnen. Adviesbureau MEER beveelt deze aan, maar heeft geen invloed op bedoelde websites en kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, van de informatie op deze websites en/of informatiebronnen.

Zonder schriftelijke toestemming van Adviesbureau MEER is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde informatie geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Adviesbureau MEER heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze website en/of tekortkomingen constateren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken.