Vraaggerichte marktstrategie

Geen doel zonder strategie. Strategie vereist vooruit denken en vooruit zien. Belangrijke factoren die van invloed zijn op uw bedrijfsvoering zijn bijvoorbeeld politieke en technologische ontwikkeling. Ook de concurrentie en de veranderende klant moeten in acht worden genomen bij de bepaling van uw lange termijn gedachte. Ik verdiep me in uw organisatie en vertaal uw missie naar concrete doelstellingen. Uw doelstellingen zijn vertrekpunt voor het ontwikkelen van een slimme communicatiestrategie. Ik ben bedreven in de vertaling van strategie naar creatieve concepten. Daarbij denk ik het liefst buiten de bestaande kaders om nieuwe grenzen te verkennen. Communicatie verandert razendsnel. Door digitalisering zien we een verschuiving van de macht naar de ontvanger. Het gaat niet om het zenden van de boodschap, maar juist om een intensieve en interactieve dialoog met uw doelgroep. Door onderscheidende communicatie, on- en offline, neemt de effectiviteit toe en kan meer worden bereikt met minder budget.