Gebiedspromotie en voorlichting

Uit vele onderzoeken blijkt telkens weer dat het imago van een stad of uitbreidingslocatie wordt meegenomen in het selectieproces: wat heeft de omgeving feitelijk te bieden op het gebied van leefklimaat, mogelijkheden voor ontspanning en vrije tijdsbesteding, werkgelegenheid en infrastructuur. Elk gebied beschikt over unieke eigenschappen en aantrekkelijke mogelijkheden. De kunst is dit te vertalen tot een pakkend geheel dat mensen en bedrijven aantrekt. Door tijdige en herkenbare positionering kan een locatie op de kaart worden gezet. Ik onderscheid daarin meerdere fasen: procescommunicatie (voorlichting), gebiedspromotie en dan pas productcommunicatie rondom de woningbouwprojecten.

Ik denk na over de vraag wat mensen beweegt en hoe we de doelgroep verleiden om te kiezen voor uw project of gebied. Welke andere actoren betrek je verder in de communicatie, denk bijvoorbeeld aan omwonenden, ondernemers en belangengroeperingen. Een continue nieuwsvoorziening wekt vertrouwen en vertrouwen is de basis voor succes. Uit ervaring weet ik dat tevreden pioneers de beste ambassadeurs zijn voor de toekomst.

foto: Paul Breuker Fotografie