Projectvoorbereiding

Tijdens de voorbereidingsfase van civieltechnische projecten worden afspraken bij voorkeur contractueel vastgelegd. Contracten op basis van een traditioneel samenwerkingsconcept of op basis van een geïntegreerd samenwerkingsconcept zoals bouwteam, raamcontract, design & construct en turnkey. Wij hebben veel kennis van de verschillende contractvormen en kunnen u hierover adviseren. MEER kijkt verder dan het vormgeven van de gestelde randvoorwaarden. Wij kruipen in de huid van zowel onze opdrachtgevers als de toekomstige gebruikers van een gebied. Met oog voor detail worden wensen en ideeën uitgewerkt tot bestek en tekeningen. Wij leveren bestekken met bijbehorende V&G-plannen, waarin de zaken duidelijk zijn vastgelegd volgens de RAW-systematiek. Een sterk punt is onze ervaring in directievoering. Door deze kennis in de voorbereidingsfase mee te nemen wordt winst geboekt. De combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring op het gebied van bestekregelgeving levert een bestek op dat een goed uitgangspunt is voor zowel de aanbestedingsfase als de uitvoeringsfase.

Desgewenst verzorgen wij de aanbesteding van projecten. Het hele traject, de plaatsing van advertenties (dagblad en aanbestedingskalender), de uitnodiging van aannemer(s), het houden van inlichtingen, het aanbesteden, opstellen van proces verbaal van aanbesteding, het geven van een gunningadvies en het verstrekken van de opdracht kunnen wij voor u uitvoeren.