Projecten

Projectleiding uitvoering herinrichting Bemmelse Waard. De Bemmelse Waard is een uiterwaardgebied ten oosten van Lent en ten zuiden van Bemmel aan de noordoever van de Waal. De Bemmelse Waard ligt in het natuurontwikkelingsgebied De Gelderse Poort. De Gelderse Poort ligt in de vierhoek Arnhem – Nijmegen – Kleef – Emmerich. De samenwerkende partijen Dienst Landelijk Gebied (DLG), Staatsbosbeheer, Zand- en Grintmaatschappij DOS en Wienerberger werken samen om de herinrichting van de Bemmelse Waard uit te kunnen voeren. Naast natuurontwikkeling en extensieve recreatie speelt veiligheid een belangrijke rol in het inrichtingsplan. Door het aanleggen van geulen en het verlagen van het maaiveld ontstaat er meer ruimte voor de rivier bij hoog water. MEER was verantwoordelijk voor directievoering, dagelijks toezicht en kostenbewaking.

Aanleg A30 Ede. De snelweg A30 is aangelegd in de periode  van oktober 2001 tot augustus 2004. Dankzij deze A30 is een snelle verbinding tussen de belangrijke verkeersaders A1 en A12 ontstaan en  daarmee een veiligere en snellere route voor regionaal en (inter)nationaal verkeer. De nieuwe A30 maakte bovendien een einde aan het sluipverkeer door Ede en de verkeersopstoppingen in deze stad. Bedrijventerrein in Ede en de regio zijn beter bereikbaar geworden. Het deel van de Postweg in Lunteren tot de N224 is in 2003 helemaal gereed gekomen. Het gedeelte van de N224 tot de A12 is in 2004 opgeleverd. De A30 is nu een autosnelweg met twee rijstroken plus vluchtstrook in beide rijrichtingen. Rijkswaterstaat was opdrachtgever en het grondwerk werd uitgevoerd door Van Gelder. MEER was verantwoordelijk voor dagelijks toezicht, kostenbewaking en advisering.

Directievoering aanleg recreatiegebied Rhederlaag inclusief jachthaven.Recreatie Gemeenschap Veluwe houdt zich bezig met het beheren en exploiteren van (dag)recreatieve voorzieningen voor een breed publiek in Gelderland en Noord-Limburg. MEER was verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht tijdens de aanleg en inrichting van het recreatiegebied. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bodemonderzoek ten behoeve van kantoorpand stationsgebied Arnhem. Projectontwikkelaar Eurocommerce ontwikkelt en realiseert commercieel vastgoed. In het centrum van Arnhem ontwikkelt zij een multifunctioneel kantoorpand op loopafstand van het station. MEER voerde in de voorbereidingsfase het bodemonderzoek uit voor het funderingsadvies. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….