Projectbegeleiding

Het succes van een project is niet alleen afhankelijk van een goede voorbereiding. Vooral de uitvoering bepaalt of het gewenste eindresultaat gehaald wordt. Belangrijke succesfactoren zijn de kwaliteit van het bouwwerk, het bewaken van de bouwkosten en de planning. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van projecten en bieden vakkundig toezicht en/of directievoering. Tijdens de uitvoering controleren wij niet alleen de aannemer op de juiste uitvoering van het bestek, ook stemmen wij zaken af met nutsbedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Namens de opdrachtgever zorgt MEER voor een goed verloop van de uitvoering. Wij zijn in staat om te anticiperen op kritieke momenten, waardoor mogelijke problemen voorkomen kunnen worden. Gedurende de uitvoering dragen wij zorg voor complete verslaglegging in de vorm van weekrapporten en nemen wij desgewenst deel aan bouwvergaderingen. De kennis en ervaring die we in het vak hebben opgedaan brengen we ook graag bij u in de praktijk.